Leiderschap en organisatie

Presidium van het gebied Europa

Het bestuur van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is in geografische gebieden onderverdeeld. In de Verenigde Staten en Canada staat ieder gebied onder toezicht van een van de leden van het Presidium der Zeventig, die in Salt Lake City (Utah, VS) werkzaam zijn. Andere gebieden staan onder toezicht van een gebiedspresident en twee raadgevers, die in de regel lid van de Quorums der Zeventig zijn en in het desbetreffende gebied wonen.

Het Eerste Presidium

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt geleid door vijftien apostelen, die als profeten, zieners en openbaarders worden beschouwd. De man die het langste apostel is, is de president van de kerk, en onder inspiratie kiest hij twee andere apostelen als raadgevers. Deze drie functioneren als het Eerste Presidium, het hoogste bestuurslichaam van de kerk.

Het Quorum der Twaalf

Een van de Twaalf was belastingontvanger en anderen waren vissers, die hun beroep uitoefenden op het meer van Galilea. Toen ze tot de bediening waren geroepen, begonnen zij toegewijd tot de wereld van Jezus te getuigen, die hen had geroepen.