Nieuwsberichten

Nieuw presidium voor gebied Europa

Mormoonse leider uitgenodigd als spreker voor de interreligieuze top van de G20 in Berlijn

Wat godsdienstigen en ongodsdienstigen gemeen hebben

FamilySearch vervangt microfilms door digitale documenten

Vredesweek in september

In Zoetermeer neemt De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen deel aan het Inter-Levensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer. (ILOZ). Dit overlegorgaan organiseert in 2017 in Zoetermeer namens PAX de Vredesweek.

Mensenrechten en verantwoordelijkheid

Kerk verstrekt update over president Monson

Elder Kearon betuigt medeleven met slachtoffers Manchester

Elder Kearon, Europees gebiedspresident van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, betuigt zijn medeleven met de slachtoffers van de ontploffing in Manchester (UK).

Mormonen doen voor de eerste keer mee aan Openkerkendagen in Vlaanderen

Voor de eerste keer doet De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen mee aan de Openkerkendagen. Het thema ‘Zet de stenen in beweging’ wil tonen hoe dynamisch het kerklandschap er anno 2017 in Vlaanderen uit ziet.

President Eyring wijdt Parijstempel in

President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft op zondag 21 mei 2017 de Parijstempel ingewijd.