Nieuwsberichten

Mormonen in de algemene conferentie aangeraden een bron van het goede te zijn

Ouderling Robert D. Hales overleden (85)

Vredesweek in Zoetermeer

In samenwerking met PAX organiseerde het ILOZ (Inter Levensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer) in de week van 17 tot 23 september verschillende activiteiten gebaseerd op het thema vrede. De wijk Zoetermeer van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is lid van het ILOZ en nam deel aan deze activiteiten, die op zaterdag 23 september werden afgesloten met een ‘Walk for Peace’ door Zoetermeer.

Geloof is de sleutel om de vluchtelingenstatus van je af te schudden, zegt apostel

Nieuw presidium voor gebied Europa

Mormoonse leider uitgenodigd als spreker voor de interreligieuze top van de G20 in Berlijn

Wat godsdienstigen en ongodsdienstigen gemeen hebben

FamilySearch vervangt microfilms door digitale documenten

Vredesweek in september

In Zoetermeer neemt De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen deel aan het Inter-Levensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer. (ILOZ). Dit overlegorgaan organiseert in 2017 in Zoetermeer namens PAX de Vredesweek.

Mensenrechten en verantwoordelijkheid