Nieuwsberichten

President Nelson spreekt nationale NAACP-bijeenkomst toe

De president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen herinnerde de aanwezigen op de 110e jaarlijkse nationale bijeenkomst van de National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), een Amerikaanse organisatie die zich inzet voor mensen met een niet-westerse achtergrond, eraan dat verschillen...

Nieuw gebiedspresidium Europa vangt ambtsperiode aan

Op 1 augustus 2019 treedt ouderling Gary B. Sabin aan als de nieuwe president van het gebied Europa van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ouderling Massimo De Feo is zijn eerste raadgever en ouderling Erich W. Kopischke zijn tweede raadgever. Het nieuwe gebiedspresidium is in april aangekondigd.

De Notre-Dame zal herrijzen

Bij het zien van de door vlammen verwoeste cathédrale Notre-Dame de Paris (Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Parijs) voelen wij intens mee met het verdriet van onze katholieke broeders en zusters, de hele christelijke wereld en allen die in dit magnifieke gebouw iets herkennen van de grootheid van God en het goede dat leeft in allen die in Hem en...

In maart worden vrouwen over de hele wereld gehuldigd

De maand maart telt twee dagen waarop vrouwen worden gehuldigd en erkend: 8 maart is de Internationale Vrouwendag, en op 17 maart wordt de oprichting van de zustershulpvereniging herdacht.

Deelneming bij het overlijden van kardinaal Godfried Danneels

De kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen heeft met droefenis het overlijden van kardinaal Godfried Danneels vernomen. Wij willen onze deelneming betuigen en christelijke naastenliefde aanbieden aan alle geloofsgenoten van de Katholieke kerk.

Profeet wijdt Rometempel in

Profeet wijdt Rometempel in. Gehele Eerste Presidium en Quorum der Twaalf Apostelen wonen plechtigheid bij.

Kerk kondigt wijzigingen in communicatiekanalen aan

Het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft vandaag naamsveranderingen van een aantal websites, sociale-media-accounts en mobiele apps van de kerk aangekondigd. Dit maakt deel uit van een groter initiatief om de volledige naam van de kerk en de toewijding van de leden aan Jezus...

Profeet nodigt inwoners van Arizona uit om van hun huis een heiligdom van geloof te maken

Een profeet spoorde op 10 februari 2019 in een footballstadion in Arizona (VS) ruim zestigduizend heiligen der laatste dagen en genodigden aan om hun geloof thuis meer te beleven.

Zendelingen krijgen meer opties om met hun familieleden te communiceren

Zendelingen mogen met onmiddellijke ingang op hun wekelijkse voorbereidingsdag met hun familieleden communiceren via sms-berichten, online berichten, telefoontjes en videochats, naast de gebruikelijke brieven en e-mails

Waarom heten we nog steeds mormonen-nieuws.org?

Kerkwebsites en -publicaties worden de komende weken en maanden bijgewerkt. President Nelson en andere kerkleiders begrijpen dat een verandering van deze omvang zorgvuldige overweging, coördinatie en planning vergt.