Nieuwsberichten

President Nelson maakt in april rondreis door Europa, Afrika en Azië

President Russell M. Nelson en zijn vrouw, Wendy, zullen samen met ouderling Holland en zijn vrouw, Pat, in april twee weken lang verschillende landen in Europa, Afrika en Azië bezoeken.

Kerk maakt wijzigingen in zendingsgebieden bekend

Russell M. Nelson aangeduid als nieuwe president van de kerk

Russell M. Nelson is de nieuwe president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. 

Een bijzondere uitnodiging voor dinsdag 16 januari

Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een live-uitzending met een boodschap van president Russell M. Nelson. Deze vindt plaats op dinsdag 16 januari 2018 om 17.00 uur.

Details over de begrafenisplechtigheid van president Thomas S. Monson

De begrafenisdienst voor president Thomas S. Monson, leider van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, worden gehouden op vrijdag 12 januari 2018 om 12.00 uur (lokale tijd – 20u onze tijd) in het conferentiecentrum op Temple Square.

President Thomas S. Monson sterft op 90-jarige leeftijd

President Thomas S. Monson, president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is vandaag op 90-jarige leeftijd overleden. President Monson, die sinds februari 2008 president van de kerk was, laat een erfgoed van dienstbetoon en goede werken na.

Hoog tijd voor een nieuwe strijd voor godsdienstvrijheid

Er wordt altijd gezegd dat we dankzij de Verlichting in een seculiere maatschappij leven. De laatste weken wordt vaak gezegd dat de uitzonderlijke bescherming van godsdienstvrijheid uit de grondwet geschrapt moet worden omdat ze geen aparte bescherming verdient. De uitingen van diverse politici doen echter uitwijzen dat ze verder willen gaan naar laïcisme en dan verdient godsdienstvrijheid toch wel enige aandacht.

Kerstactie ‘Verlicht de wereld’ spoort aan tot christelijk dienstbetoon

Mormoonse vrouwenleidster spreekt in conferentie van het Europees parlement

Opnames videoreeks ‘Mormonen in Europa’ gaan van start