Nieuwsberichten

Waarom heten we nog steeds mormonen-nieuws.org?

Kerkwebsites en -publicaties worden de komende weken en maanden bijgewerkt. President Nelson en andere kerkleiders begrijpen dat een verandering van deze omvang zorgvuldige overweging, coördinatie en planning vergt.

Leden en zendelingen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen verwelkomen apostel in Europa

Ouderling Quentin L. Cook van het Quorum der Twaalf Apostelen, het op een na hoogste bestuursorgaan van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft onlangs een bezoek aan zendelingen, kerkleden en andere religieuze leiders in Europa gebracht.

Eerste apostolisch bezoek aan de Poolse stad Gdansk

Overal waar apostelen van de Kerk van Jezus Christus gaan, proberen ze te dienen zoals Jezus Christus destijds diende: ‘één voor één’. In een geloof met 16 miljoen leden en slechts 15 apostelen is dat een belangrijke opdracht.

Algemene conferentie van heiligen der laatste dagen gericht op christelijke beginselen thuis

Voor meer dan 16 miljoen heiligen der laatste dagen over de hele wereld was de algemene conferentie een tijd om hun toewijding aan de leringen van Christus nog eens te onderstrepen.

Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zien de wereldwijde conferentie als een tijd van openbaring

Tienduizenden leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Europa kijken verwachtingsvol uit naar de 188e algemene oktoberconferentie, die op 6 oktober aanvangt.

RootsTech kondigt plannen aan voor 2019-evenement in Londen

De organisatie van RootsTech, het grootste technologische genealogiecongres ter wereld, kondigt met genoegen aan dat het congres de grens over gaat, te beginnen met een evenement in het Verenigd Koninkrijk in 2019.

De correcte naam van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

President Nelson vraagt om de naam van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen overal correct te gebruiken.

Lied mormoonse zendelinge bereikt duizenden

Zuster Erin Roach, voltijdzendelinge voor De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft met haar muziek online duizenden mensen bereikt.

Abortus uit de strafwet zou tot betere begeleiding moeten leiden

Geen enkele vrouw die met abortus te maken krijgt, zou zonder meer als misdadiger moeten beschouwd worden. Ze verdienen integendeel al ons medeleven en ondersteuning.

De financiën van een groeiende, wereldwijde kerk

Bisschop Gérald Caussé, de presiderende bisschop van de kerk, heeft een begeleidend artikel gepubliceerd naar aanleiding van zijn recente toespraak tijdens de conferentie voor kerkgeschiedenis van 2018: ‘De kerk financieren – de kruising tussen bedrijfsvoering en godsdienst.’